За мерење на обем на движење

Симни    

За мерење на подвижност на зглобовите

Симни

За мерење на силата на мускулите

 Симни

FIM - тест

 Сними

ASHWORTH скала

 Симни

 

Идни настани

No events found