Здружението на физиотерапевти на Р.Македонија во соработка со Високата Медицинска Школа во Битола на 17.06.2017 год. организираше едукативен семинар, воедно и работилница на тема: Примена на деконгестивна терапија кај ортопедско-травматолошки пациенти.

             Здружението на физиотерапевти на Р. Македонија во соработка со Центарот на Туи На од Лондон, организира работлница Третман на Туи На масажа, кој е специјално дизајниран за помош на деца со первазивни нарушувања во равојот, нарушувања во говорот и аутизам, како и деца со церебрална парализа.

              На ден  25.03.2017 год. со почеток во 13.00 во Клиничка Болница – Тетово се одржа едукативен семинар во организација на Здружението на физиотерапевти на Р.Македонија во соработка со Клиничка Болница – Тетово, на тема: ЈУМЕИХО ТЕРАПИЈА.

Идни настани

No events found