Хрватска Комора на Физиотерапевти
Конференција – Професионални прашања и предизвици во физиотерапијата
31.03-01.04.2017 година, хотел Шератон, Загреб
повеќе информации на www.hkf.hr


Здружение на Физиотерапевти на Република Српска
Прв меѓународен Конгрес на физиотерапевтите на Република Српска,
Бања Лука, 18-21.Мај 2017 година
повеќе информации на ufrs.net


Асоцијација на Физиотерапевти на Албанија
Национален Конгрес на физиотерапевти на Албанија
Тирана - 20/21 Мај 2017 година
повеќе информации на fizioterapia.org


 

Светска Конфедерација на Физиотерапевти
Конгрес, Јужна Африка, 2-4 Јули 2017 година
повеќе информации на wcpt.org


 

Здружение на Физиотерапевти на Србија
8. Конгрес на физиотерапевтите на Србија, Кладово 07- 09. 09.2017 година
повеќе информации на fizio.org.rs


 

Асоцијација на Физиотерапевти на Црна Гора
2 Конгрес на физиотерапевти на Црна Гора, Подгорица , 06-08.10.2017 година
повеќе информации на fizioterapeuti.me


 

Здружение на Физиотерапевти на Словенија
17 Конгрес на физиотерапевти на Словенија, Порторож, 6 - 7. 10. 2017 година
повеќе информации на physio.si

Идни настани

No events found